Novinky

Rekultivace odvalů dolu Schoeller v Libušíně – dodatečné stavební práce

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

 • Bez uveřejnění
 • Ekologické zakázky
 • Jednací řízení
 • Podlimitní
 • Stavební práce
 • Veřejná zakázka
 • Veřejný sektor
 • Ukončená
Aktualizováno 12. 11. 2013
 • Doplnění formuláře, publikace smlouvy

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-81774/2013/45/4502
NázevRekultivace odvalů dolu Schoeller v Libušíně – dodatečné stavební práce
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkyStavební práce
Zahájení zadávacího řízeníodeslání výzvy k podání nabídky dne 30.08.2013
Evidenční číslo ISVZ372928
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (Výzva) - VZ - MF-81774-2013-45-4502-2013 (.PDF, 1455 kB)

Výzva včetně příloh: 
Zadávací dokumentace (vč. příloh) - VZ - MF-81774-2013-45-4502 (.ZIP, 6277 kB)

 • Zadávací dokumentace (Výzva)
  • Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Výzvy
  • Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Výzvy
  • Příloha č. 3 zadávací dokumentace - Výzvy

Poznámka: Příloha č. 3 výzvy není uveřejňována a v případě zájmu je k dispozici k nahlédnutí u pí. Tomanové - MF - odbor 45 - odd. 4502.

Podání nabídek do19. 9. 2013 
Otevírání obálek19. 9. 2013 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/ (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) - v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek - vepsat evidenční číslo: 372928

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)Společný zadavatel MF ČR (odbor 45 - Realizace dispozic s majetkem státu) a Palivový kombinát Ústí nad Labem st.p.
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Sdružení "Odvaly Libušín" Energie -stavební a báňská a.s., AWT Rekultivace a.s., GEOSAN GROUP a.s.

Cena30.541.010 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 7.11.2013.

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy-
Poznámky

VZ je zadávána dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona VZ - dodatečné stavební práce - vyzván k jednání je původní dodavatel. Toto uveřejnění informací o zahájení Jednacího řízení bez uveřejnění činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti, nejedná se o výzvu k jednání a jiní než zadavatelem adresně vyzvaní dodavatelé nebudou k jednání připuštěni.

Doporučované

Nejčtenější