Novinky

Realizace sanačních-stavebních prací dle Projektové dokumentace sanačního zásahu PARAMO, a.s. - lokalita Nová Ves

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Ekologické zakázky
  • Malého rozsahu
  • Ukončená
  • Veřejná zakázka
  • Stavební práce

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-48289/2013/45
NázevRealizace sanačních-stavebních prací dle Projektové dokumentace sanačního zásahu PARAMO, a.s. - lokalita Nová Ves
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyStavební práce
Zahájení zadávacího řízeníVýzva k podání nabídky 5 subjektům ze dne 19.04.2013
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - MF-48289-2013-45 (.PDF, 486 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Podání nabídek do10. 5. 2013 
Otevírání obálek13. 5. 2013 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

GEOtest, a.s.

Cena2 619 100,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 9.7.2013.

Ceny ostatních uchazečů

Nejvyšší nabídková cena: 2 919 430,00 Kč bez DPH.

Kód agendy
Poznámky

VZ malého rozsahu byla zadána dle § 12 odst. 3 zákona VZ. Toto uveřejnění informací o zadání VZ činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti.
Přílohy výzvy k podání nabídky zadavatel nezveřejňuje, na vyžádání však umožní do nich nahlédnout (kontakt: RNDr. Květoslav Vlk, Ph.D., tel.: 25704 2606 nebo 725 736 045).

Doporučované

Nejčtenější