Novinky

Realizace akce "ČSA - okolí arboreta - 2. část (příkop "E")"

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Stavební práce
  • Ukončená
  • Veřejná zakázka
  • Ekologické zakázky

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-100906/2013/45
NázevRealizace akce "ČSA - okolí arboreta - 2. část (příkop "E")"
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyStavební práce
Zahájení zadávacího řízeníVýzva k podání nabídky 5 subjektům ze dne 18.10.2013
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - MF-100906-2013-45 (.PDF, 464 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Podání nabídek do8. 11. 2013 
Otevírání obálek14. 11. 2013 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

DTS Vrbenský, a.s.

Cena2 499 712,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 6.1.2014.

Smlouva o stavebních pracích - MF-100906-2013-45 (.PDF, 1482 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Ceny ostatních uchazečů

Nejvyšší nabídková cena: 2 765 990,00 Kč bez DPH.

Kód agendy
Poznámky

Přílohy výzvy k podání nabídky zadavatel nezveřejňuje, na vyžádání však umožní do nich nahlédnout (kontakt:
Bc. Klára Bigazová, tel.: 257042712).
VZ malého rozsahu byla zadána dle § 12 odst. 3 zákona VZ. Toto uveřejnění informací o zadání VZ činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti.

Doporučované

Nejčtenější