Novinky

Provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod - Chemické provozy - opatření vedoucí k nápravě SEZ ve společnosti AERO Vodochody a.s.

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Stavební práce
  • Ekologické zakázky
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-115322/2013/45
NázevProvedení stavebních prací při sanaci ekologických škod - Chemické provozy - opatření vedoucí k nápravě SEZ ve společnosti AERO Vodochody a.s.
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyStavební práce
Zahájení zadávacího řízeníVýzva k podání nabídky 5 subjektům ze dne 12.12.2013
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - MF-115322-2013-45 (.PDF, 464 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Podání nabídek do13. 1. 2014 
Otevírání obálek15. 1. 2014 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Purum s.r.o.

Cena2 754 737,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 30.1.2014.

Ceny ostatních uchazečů

Nejvyšší nabídková cena: 2 930 063,92 Kč bez DPH

Kód agendy
Poznámky

VZ malého rozsahu byla zadána dle § 12 odst. 3 zákona VZ. Toto uveřejnění informací o zadání VZ činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti.
Přílohy výzvy k podání nabídky zadavatel nezveřejňuje, na vyžádání však umožní do nich nahlédnout (kontakt: Ing. Dušan Žák, tel.: 25704 3911 nebo 724 125 503).

Doporučované

Nejčtenější