Novinky

Provedení prací při sanaci ekologických škod - ochranného sanačního čerpání III. na lokalitě Přeštice společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Ekologické zakázky
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-104786/2013/45
NázevProvedení prací při sanaci ekologických škod - ochranného sanačního čerpání III. na lokalitě Přeštice společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva k podání nabídky 3 subjektům ze dne 17.10.2013
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - MF-104789-2013-45 (.PDF, 257 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Podání nabídek do25. 10. 2013 
Otevírání obálek4. 11. 2013 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

INTERGAL, s.r.o.

Cena936 800,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 4.12.2013.

Ceny ostatních uchazečů

Nejvyšší nabídková cena: 988 800,00 Kč bez DPH.

Kód agendy
Poznámky

VZ malého rozsahu byla zadána dle § 12 odst. 3 zákona VZ. Toto uveřejnění informací o zadání VZ činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti.

Doporučované

Nejčtenější