Novinky

Provedení prací při sanaci ekologických škod – překlenovací ochranné čerpání na lokalitě DEPONIE PARAMO, a.s. v k.ú. Časy

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Přímé zadání
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Ekologické zakázky
  • Ukončená
Aktualizováno 20. 12. 2013
  • Publikace dodatku ke smlouvě č.1

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-30874/2013/45
NázevProvedení prací při sanaci ekologických škod – překlenovací ochranné čerpání na lokalitě DEPONIE PARAMO, a.s. v k.ú. Časy
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdeslání návrhu smlouvy vybranému dodavateli k podpisu dne01.02.2013
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

SITA CZ a.s.

Cena997 700,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 22.02.2013.

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

VZ malého rozsahu byla zadána dle § 12 odst. 3 zákona VZ. Toto uveřejnění informací o zadání VZ činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti.

Doporučované

Nejčtenější