Novinky

Provádění supervize akce „VUAB Pharma a.s. ROZTOKY U PRAHY sanace starých ekologických zátěží“

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Ekologické zakázky
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-28817/2013/45
NázevProvádění supervize akce „VUAB Pharma a.s. ROZTOKY U PRAHY sanace starých ekologických zátěží“
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva k podání nabídky 3 subjektům ze dne23.01.2013
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - VZ - MF-28817/2013/45 (.PDF, 314 kB)ke stažení ve formátu PDF

Podání nabídek do8. 2. 2013 
Otevírání obálek14. 2. 2013 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)Odbor 45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

SGS Czech Republic, s.r.o.

Cena576 710,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 14.03.2013.

Ceny ostatních uchazečů       

Nejvyšší nabídková cena: 594 155,00 Kč bez DPH.

Kód agendy
Poznámky

VZ malého rozsahu zadána dle § 12 odst. 3 zákona VZ. Toto uveřejnění informací o zadání VZ činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti.

Doporučované

Nejčtenější