Novinky

Provádění supervize akce „Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží v areálu společnosti Synthesia, a.s. – sanace laguny betasmoly – dodatečné stavební práce“

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Ekologické zakázky
  • Služby
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-62576/2013/45
NázevProvádění supervize akce „Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží v areálu společnosti Synthesia, a.s. – sanace laguny betasmoly – dodatečné stavební práce“
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva k podání nabídky 1 subjektu ze dne 11.06.2013
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - MF-62576-2013-45 (.PDF, 273 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Podání nabídek do28. 6. 2013 
Otevírání obálek1. 7. 2013 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

ENVIREX, spol. s r.o.

Cena743 460,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 2.9.2013.

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

VZ malého rozsahu byla zadána dle § 12 odst. 3 zákona VZ. Toto uveřejnění informací o zadání VZ činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti.

Doporučované

Nejčtenější