Novinky

Provádění ochranného sanačního čerpání č. VI - opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti ICEC ŠLAPANICE, a.s.

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Ekologické zakázky
  • Služby
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-77671/2013/45
NázevProvádění ochranného sanačního čerpání č. VI - opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti ICEC ŠLAPANICE, a.s.
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva k podání nabídky 1 subjektu ze dne 05.08.2013
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - MF-77671-2013-45 (.PDF, 258 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Podání nabídek do16. 8. 2013 
Otevírání obálek21. 8. 2013 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Ing. Miroslav Minařík – BIOAQUA

Cena516 400,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 9.9.2013.

Smlouva o poskytnutí služeb - MF-77671-2013-45 (.PDF, 1273 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

VZ malého rozsahu byla zadána dle § 12 odst. 3 zákona VZ. Toto uveřejnění informací o zadání VZ činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti.

Doporučované

Nejčtenější