Novinky

Provádění monitoringu II. podzemní vody ve společnosti VELAMOS, a.s., lokalita Zlaté Hory

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Ekologické zakázky
  • Malého rozsahu
  • Ukončená
  • Veřejná zakázka
  • Služby

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-71375/2013/45
NázevProvádění monitoringu II. podzemní vody ve společnosti VELAMOS, a.s., lokalita Zlaté Hory
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva k podání nabídky 3 subjektům ze dne 03.07.2013
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - MF-71375-2013-45 (.PDF, 319 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Podání nabídek do19. 7. 2013 
Otevírání obálek23. 7. 2013 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

EKOSYSTEM spol. s r.o.

Cena479 368,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 02.09.2013.

Ceny ostatních uchazečů

Nejvyšší nabídková cena: 496 850,00 Kč bez DPH.

Kód agendy-
Poznámky

VZ malého rozsahu byla zadána dle § 12 odst. 3 zákona VZ. Toto uveřejnění informací o zadání VZ činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti.

Doporučované

Nejčtenější