Novinky

Právní zastupování České republiky v rozhodčím a souvisejících řízeních a případném smírném řešení sporu s Benley Investments Limited

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Jednací řízení
 • Nadlimitní
 • Služby
 • Veřejná zakázka
 • Zrušená
Aktualizováno 15. 4. 2014
 • Publikace písemné zprávy zadavatele

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-28382/2013/23-2302/T
NázevPrávní zastupování České republiky v rozhodčím a souvisejících řízeních a případném smírném řešení sporu s Benley Investments Limited
Druh zadávacího řízení Jednací řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízenídne15.01.2013
Evidenční číslo ISVZVZ 237698
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

Odůvodnění veřejné zakázky - VZ - MF-28382/2013/23-2302/T (.PDF, 675 kB)

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (vč. příloh - mimo F a G) - VZ - MF-28382/2013/23-2302/T (.PDF, 723 kB)

 • Oznámení jednacího řízení s uveřejněním
 • Část A - Informace pro zájemce o účast
 • Část B - Kvalifikační dokumentace
 • Část C - Osnova pro zpracování žádosti o účast
 • Část D - Krycí list žádosti o účast
 • Část E - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů a Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
 • Část F - Návrh smlouvy o poskytování právních služeb
 • Část G - Tabulky - prokázání technických kvalifikačních předpokladů 

Písemná zpráva zadavatele - MF-28382-2013-23-2302-T (.PDF, 286 kB)

Podání nabídek do27. 2. 2013 10:00
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz   - (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo:VZ 237698
http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73 

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 - Finanční, oddělení 2302 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

-

Cena-
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

-

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy-
Poznámky

Veřejná zakázka byla rozhodnutím zadavatele ve smyslu § 84 odst. 2 písm. e) zákona dne 8.4.2014 zrušena.

Doporučované

Nejčtenější