Novinky

Poskytování technické a metodické podpory IS CEDR MF

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Bez uveřejnění
 • Jednací řízení
 • Podlimitní
 • Služby
 • Veřejná zakázka
 • Ukončená
Aktualizováno 20. 12. 2013
 • Doplnění formuláře, publikace smlouvy

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-73864/2013/23-2302/BA
NázevPoskytování technické a metodické podpory IS CEDR MF
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení10.10.2013
Evidenční číslo ISVZ360986
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

Odůvodnění veřejné zakázky - MF-0073864-2013-23-2302-BA  (.PDF, 464 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - vč. příloh - MF-73864-2013-23-2302-BA  (.PDF, 578 kB)
ke stažení ve formátu PDF

 • Výzva k jednání
 • Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
 • Příloha č. 2 - Čestné prohlášení
 • Příloha č. 3 - Platební a obdhodní podmínky
Podání nabídek do29. 10. 2013 
Otevírání obálek29. 10. 2013 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/ (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) - v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek - vepsat evidenční číslo: 360986

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)23 - Finanční, odd. 2302 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

ASD Software, s.r.o., Žerotínova 2981/55A, 787 01 Šumperk

Cena750 000,- Kč bez DPH/ročně
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 25. 11. 2013.

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyVýkon agendy FM EHP/Norska
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější