Novinky

Poskytování specializovaných školicích a metodických služeb (včetně výukových auditů) pro auditory SF/FS

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Nadlimitní
  • Otevřené řízení
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená
Aktualizováno 7. 10. 2013
  • Ukončení VZ - Zadavatel dne 2.10.2013 rozhodl o zrušení nadlimitní veřejné zakázky.

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-44331/2013/23-2302/BA
NázevPoskytování specializovaných školicích a metodických služeb (včetně výukových auditů) pro auditory SF/FS
Druh zadávacího řízení Otevřené řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení06.08.2013
Evidenční číslo ISVZ348444
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

Odůvodnění veřejné zakázky - MF-44331-2013-23-2302-Ba (.PDF, 624 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (vč.příloh) - MF-44331-2013-23-2302-Ba (.PDF, 707 kB)
ke stažení ve formátu PDF

  • Zadávací dokumentace (část A., B. a C.)
  • Příloha č. 1 - Platební a obchodní podmínky
  • Příloha č. 2 - Specifikace předmětu veřejné zakázky
  • Příloha č. 3 - Čestné prohlášení
Podání nabídek do1. 10. 2013 09:40
Otevírání obálek1. 10. 2013 v 10:00
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/ (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) - v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek - vepsat evidenční číslo: 348444

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)23 - Finanční, odd. 2302 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

-

Cena-
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

-

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyČinnost, resp. potřeba zadání VZ vyplývá z čl. 62 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999.
Poznámky

ZRUŠENO:
Ve smyslu ustanovení § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zadavatel dne 2.10.2013 rozhodl o zrušení nadlimitní veřejné zakázky.

Důvod zrušení: Do konce lhůty pro podání nabídek byla zadavateli doručena pouze jedna nabídka.

* - Informace, které budou postupně doplňovány

Doporučované

Nejčtenější