Novinky

Poskytování specializovaných školicích a metodických služeb (včetně výukových auditů) pro auditory SF/FS

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Nadlimitní
 • Otevřené řízení
 • Služby
 • Veřejná zakázka
 • Zrušená
Aktualizováno 15. 3. 2013

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-37180/2013/23-2302/BA
NázevPoskytování specializovaných školicích a metodických služeb (včetně výukových auditů) pro auditory SF/FS
Druh zadávacího řízení Otevřené řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení20.02.2013
Evidenční číslo ISVZ222721
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

Odůvodnění veřejné zakázky - VZ - MF-37180/2013/23-2302/BA (.PDF, 717 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (včetně příloh) - VZ - MF-37180/2013/23-2302/BA (.PDF, 829 kB)
ke stažení ve formátu PDF

 • Zadávací dokumentace
 • Část A. - Pokyny pro dodavatele
 • Část B. - Krycí list nabídky
 • Část C. - Osnova pro zpracování nabídky
 • Příloha č. 1 - Platební a obchodní podmínky
 • Příloha č. 2 - Specifikace předmětu veřejné zakázky 
 • Příloha č. 3 - Čestné prohlášení

Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení - VZ - MF-37180/2013/23-2302/BA (.PDF, 322 kB)

Podání nabídek do16. 4. 2013 09:30
Otevírání obálek16. 4. 2013 v 10:00
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/   (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: 222721

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)23 - Finanční, oddělení 2302 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

Vybraný uchazeč

Cena-
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Ceny ostatních uchazečů

Kód agendyČinnost, resp. potřeba zadání VZ vyplývá z čl. 62 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č.1260/1999
Poznámky Ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zadavatel dne 14. 3. 2013 rozhodl o zrušení nadlimitní veřejné zakázky.

Doporučované

Nejčtenější