Novinky

Poskytování IP MPLS datové služby pro regionální pracoviště AO - Brno na období 2014+

odbor 38 - Rozvoj ICT
odbor 38 - Rozvoj ICT

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená
Aktualizováno 20. 12. 2013

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-110149/2013/33
NázevPoskytování IP MPLS datové služby pro regionální pracoviště AO - Brno na období 2014+
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníUzavřená výzva 6 zájemcům o veřejnou zakázku ze dne 14.11.2013
Evidenční číslo ISVZEČ GEMIN: T002/13/V0000 8918
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - vč. příloh - MF-0110149-2013-33 (.PDF, 675 kB)
ke stažení ve formátu PDF

  • Výzva k podání nabídky
  • Příloha č. 1 – Závazný vzor Smlouvy
Podání nabídek do21. 11. 2013 10:00
Otevírání obálek21. 11. 2013 v 10:01
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.gemin.cz  EČ: T002/13/V0000 8918

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)33 – odbor Řízení a provoz ICT resortu MF
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Praha 6- Břevnov IČ: 24738875

Cena136 608,00 bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 19.12.2013.

Ceny ostatních uchazečů

141 600,00 bez DPH, 148 200,00 bez DPH, 159 360,00 bez DPH

Kód agendy§14, odst. 3) zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR
Poznámky

Smlouva je zveřejňována bez příloh.

Doporučované

Nejčtenější