Novinky

Poskytování IP MPLS datové přípojky pro územní pracoviště Celní správy - Karlovy Vary

odbor 38 - Rozvoj ICT
odbor 38 - Rozvoj ICT

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená
Aktualizováno 20. 12. 2013
  • Doplnění formuláře, publikace smlouvy

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-109349/2013/33
NázevPoskytování IP MPLS datové přípojky pro územní pracoviště Celní správy - Karlovy Vary
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníUzavřená výzva 6 zájemcům o veřejnou zakázku ze dne 11.11.2013
Evidenční číslo ISVZEČ GEMIN: T002/13/V0000 8757
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - vč. příloh - MF-109349-2013-33 (.PDF, 642 kB)
ke stažení ve formátu PDF

  • Výzva k podání nabídky
  • Příloha č. 1 – Závazný vzor Smlouvy
Podání nabídek do15. 11. 2013 10:00
Otevírání obálek15. 11. 2013 v 10:01
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.gemin.cz EČ: T002/13/V0000 8757

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)33 – odbor Řízení a provoz ICT resortu MF
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

ha-vel internet s.r.o. Olešní 587/11, Ostrava, IČ: 25354973

Cena138 240,00 bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 13.12.2013.

Ceny ostatních uchazečů

149 400,00 bez DPH, 143 000,00 bez DPH, 194 880,00 bez DPH

Kód agendy§14, odst. 3) zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější