Novinky

Poskytování IP MPLS datové přípojky pro územní pracoviště Celní správy - Lípa

odbor 38 - Rozvoj ICT
odbor 38 - Rozvoj ICT

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-83603/2013/33
NázevPoskytování IP MPLS datové přípojky pro územní pracoviště Celní správy - Lípa
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníUzavřená výzva 6 zájemcům o veřejnou zakázku ze dne 06.09.2013
Evidenční číslo ISVZEČ GEMIN: T002/13/V00007073
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (vč. příloh) - MF-83603-2013-33 (.PDF, 752 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Výzva k podání nabídky
Příloha č.1 - Závazný vzor Smlouvy

Podání nabídek do12. 9. 2013 10:30
Otevírání obálek12. 9. 2013 v 10:31
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.gemin.cz  EČ: T002/13/V00007073

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)33 – Řízení a provoz ICT resortu MF
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč Dial Telecom, a.s., Křižíkova 237/36a, Praha, IČ: 28175492
Cena144000,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 30.9.2013.

Ceny ostatních uchazečů 158304,- Kč, 158400,-Kč, 302400,-Kč
Kód agendy§14, odst. 3) zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR
Poznámky

-

* - Informace, které budou postupně doplňovány

Doporučované

Nejčtenější