Novinky

Poskytování Internetové datové přípojky pro Správu školících zařízení Celní správy

odbor 38 - Rozvoj ICT
odbor 38 - Rozvoj ICT

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-68354/2013/33
NázevPoskytování Internetové datové přípojky pro Správu školících zařízení Celní správy
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníUzavřená výzva 6 zájemcům o veřejnou zakázku ze dne 25.06.2013
Evidenční číslo ISVZEČ GEMIN: T002/13/V00006073
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - vč. příloh - MF-68354-2013-33 (.PDF, 721 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Podání nabídek do2. 7. 2013 10:00
Otevírání obálek2. 7. 2013 v 10:01
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.gemin.cz EČ: T002/13/V00006073

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)33 – odbor Řízení a provoz ICT resortu MF
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

*

Vybraný uchazeč Dial Telecom, a.s.
Cena255 310,00 Kč
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

*

Ceny ostatních uchazečů

381 658,20 Kč
313 632,00 Kč
393 782,40 Kč

 

Kód agendy§14, odst. 3) zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější