Novinky

Poskytování datových komunikačních služeb pro potřeby resortu MF - v návaznosti na smlouvu č. 332/009-2/2012

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Bez uveřejnění
  • Jednací řízení
  • Nadlimitní
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená
Aktualizováno 16. 4. 2013
  • Doplnění formuláře, publikace smlouvy

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-43961/2013/23-2302/T, MF-48141/2013/23-2302/T
NázevPoskytování datových komunikačních služeb pro potřeby resortu MF - v návaznosti na smlouvu č. 332/009-2/2012
Druh zadávacího řízení Bez uveřejnění, Jednací řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva uchazeči ze dne14.03.2013
Evidenční číslo ISVZ351284
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - vč. příloh - VZ - MF-43961/2013/23-2302/T, MF-48141/2013/23-2302/T (.PDF, 357 kB) ke stažení ve formátu PDF

  • Výzva k jednání
  • Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace
  • Příloha č. 2 - Krycí list nabídky
Podání nabídek do21. 3. 2013 
Otevírání obálek26. 3. 2013 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/  (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: 351284

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor - 23 - Finanční, oddělení 2302 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

T-Systems Czech Republic a.s., Na Pankráci 1685/17,19, 140 00  Praha 4, IČ 61059382

CenaKč 28 046 400,- bez DPH (4leté plnění)
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 10.4.2013.

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyUsnesení vlády v oblasti elektronizace státní správy a Usnesení vlády ze dne 18. ledna 2012 č. 50 o Změně Koncepce rozvoje KIVS, Usnesení vlády ze dne 28. března 2012 č. 385 o Koncepci nákupu datových a hlasových služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy v období po 27. březnu 2013 a Usnesení vlády ze dne 27. února 2013 č. 138 k aktuálnímu stavu zadávacího řízení na veřejnou zakázku Poskytování služeb KIVS-2013-2017.
Poznámky

-

* - Informace, které budou postupně doplňovány

Doporučované

Nejčtenější