Novinky

Poskytování auditních služeb při zajišťování výkonu auditů systémů a auditů operací v kompetenci Auditního orgánu u operačních programů spolufinancovaných z prostředků strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Nadlimitní
  • Otevřené řízení
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená
Aktualizováno 10. 5. 2013
  • Publikace dodatečných informací
  • Publikace smlouvy, doplnění formuláře

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-77675/2012/23-232/BA
NázevPoskytování auditních služeb při zajišťování výkonu auditů systémů a auditů operací v kompetenci Auditního orgánu u operačních programů spolufinancovaných z prostředků strukturálních fondů a Fondu soudržnosti
Druh zadávacího řízení Otevřené řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdesláním formuláře Oznámení o zakázce do Informačního systému veřejných zakázek - Uveřejňovacího subsystému dnem21.12.2012
Evidenční číslo ISVZVZ 224888
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

Odůvodnění veřejné zakázky - VZ - MF-77675/2012/23-232/BA (.PDF, 332 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (včetně příloh) - VZ - MF-77675/2012/23-232/BA (.PDF, 476 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Podání nabídek do12. 2. 2013 09:30
Otevírání obálek12. 2. 2013 v 10:00
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/   (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: VZ 224888

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor - 23 - Finanční, oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)
Vybraný uchazeč

Sdružení KPMG a BDO (KPMG Česká republika, s.r.o.; Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, IČ 005 53 115; BDO Audit, s.r.o., Olbrachtova 1980/5, 140 00 Praha 4, IČ 453 14 381 a BDO CA s.r.o., Marie Steyskalové 14/315, 616 00 Brno, IČ 255 35 269)

Cena10 880 000,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 25.4. 2013.

Ceny ostatních uchazečů

19 200 000,-

Kód agendyPotřeba zadání VZ vyplývá z čl. 62 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999.
Poznámky

-

* - Informace, které budou postupně doplňovány

Doporučované

Nejčtenější