Novinky

Poskytnutí služby přístupu ke znalostní databázi nezávislých analýz

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Nadlimitní
 • Otevřené řízení
 • Služby
 • Veřejná zakázka
 • Ukončená
Aktualizováno 28. 5. 2013
 • Publikace smlouvy, doplnění formuláře

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-32946/2013/23-2302/D
NázevPoskytnutí služby přístupu ke znalostní databázi nezávislých analýz
Druh zadávacího řízení Otevřené řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdesláním formuláře Oznámení o zakázce do Informačního systému veřejných zakázek - Uveřejňovacího subsystému dnem 06.02.2013
Evidenční číslo ISVZ345226
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

Odůvodnění veřejné zakázky - VZ - MF-32946/2013/23-2302/D (.PDF, 309 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (včetně příloh) - VZ - MF-32946/2013/23-2302/D (.PDF, 468 kB) ke stažení ve formátu PDF

 • Zadávací dokumentace
 • Část A. - Pokyny pro dodavatele
 • Část B. - Krycí list nabídky
 • Část C. - Osnova pro zpracování nabídky
 • Příloha č. 1 - Platební a obchodní podmínky
 • Příloha č. 2 - Podrobná specifikace předmětu plnění
 • Příloha č. 3 - Čestné prohlášení

Přílohy zadávací dokumentace č.1-3, Část B - v editovatelném formátu - VZ - MF-32946/2013/23-232/D (.ZIP, 87 kB) ke stažení ve formátu ZIP

Podání nabídek do2. 4. 2013 10:00
Otevírání obálek2. 4. 2013 v 10:30
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/   (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: 345226

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor - 23 - Finanční, oddělení 2302 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

KPC-Group, s.r.o., Jeremiášova 769, 155 00 Praha 5

CenaKč 5 800 000,-- bez DPH/za 4 roky
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky.
Smlouva

Podepsána dne 21.5.2013.

Ceny ostatních uchazečů

Kč 6 000 000,-- bez DPH/4 roky

Kód agendy-
Poznámky

-

* - Informace, které budou postupně doplňovány

Doporučované

Nejčtenější