Novinky

Oprava zastřešení garáží MF, vč. sadových úprav

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Podlimitní
 • Stavební práce
 • Veřejná zakázka
 • Zjednodušené řízení
 • Zrušená
Aktualizováno 14. 11. 2013
 • Publikace Rozhodnutí o zrušení VZ

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-97102/2013/23-2302/Se
NázevOprava zastřešení garáží MF, vč. sadových úprav
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Zjednodušené řízení
Druh veřejné zakázkyStavební práce
Zahájení zadávacího řízení19.09.2013
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - MF-97102-2013-23-2302-Se  (.PDF, 480 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Přílohy zadávací dokumentace č.1-8 - MF-97102-2013-23-2302-Se (.ZIP, 881 kB)
ke stažení ve formátu ZIP

 • Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
 • Příloha č. 2 – Obchodní podmínky ve formě závazného Návrhu smlouvy o dílo
 • Příloha č. 3 – Osnova pro zpracování nabídky
 • Příloha č. 4 – Vzor čestného prohlášení dle §§ 53, 50, 68
 • Příloha č. 5 – Textová část projektu Oprava izolace zastřešení garáží
 • Příloha č. 6 - Výkazy výměr pro stavební část
 • Příloha č. 7 – Studie Sadové úpravy
 • Příloha č. 8 – Výkazy výměr pro sadové úpravy

Oznámení o zrušení VZ - ze dne 8.11.2013 - MF-0097102-2013-23-2302-Se (.PDF, 334 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Podání nabídek do3. 10. 2013 10:00
Otevírání obálek3. 10. 2013 v 10:30
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

PROFIL zadavatele
Aktivní zveřejnění do 03. 10. 2013

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor) 23 Finanční - oddělení 2302 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

Do 26. 09. 2013 (včetně).

Vybraný uchazeč

-

Cena-
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky.
Smlouva

-

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyKompetence vychází z § 14 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
Poznámky

Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení zadávaném podle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Veřejná zakázka byla dne 8. 11. 2013 zadavatelem zrušena.

* - Informace, které budou postupně doplňovány

Doporučované

Nejčtenější