Novinky

Oprava fasády nádvoří objektu B

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Malého rozsahu
 • Stavební práce
 • Veřejná zakázka
 • Zrušená
Aktualizováno 21. 10. 2013
 • Publikace Rozhodnutí o zrušení VZ

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-98531/2013/23-2302/T
NázevOprava fasády nádvoří objektu B
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyStavební práce
Zahájení zadávacího řízení02.10.2013
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - MF-98531-2013-23-2302-T (.PDF, 3435 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Přílohy zadávací dokumentace č.1-6 - MF-98531-2013-23-2302-T (.ZIP, 2412 kB)
ke stažení ve formátu ZIP

 • Příloha č. 1 - Technický popis prací
 • Příloha č. 2 - Stanovisko MHMP
 • Příloha č. 3 - Krycí list nabídky
 • Příloha č. 4 - Výkresová část
 • Příloha č. 5 - Výkaz výměr
 • Příloha č. 6 - Návrh smlouvy

Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky - ze dne 21.10.2013 - MF-0098531-2013-23-2302-T (.PDF, 340 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Podání nabídek do16. 10. 2013 10:00
Otevírání obálek16. 10. 2013 v 10:01
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)23 - Finanční, oddělení 2302 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

-

Cena-
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

-

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy-
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější