Novinky

Opatření vedoucí k odstranění krajně naléhavého stavu v areálu MAGNETON a.s., Kroměříž - odstranění kontaminace nesaturované zóny a podzemních vod

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

 • Bez uveřejnění
 • Jednací řízení
 • Nadlimitní
 • Služby
 • Veřejná zakázka
 • Ekologické zakázky
 • Ukončená
Aktualizováno 3. 4. 2013

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-27983/2013/45-4502
NázevOpatření vedoucí k odstranění krajně naléhavého stavu v areálu MAGNETON a.s., Kroměříž - odstranění kontaminace nesaturované zóny a podzemních vod
Druh zadávacího řízení Bez uveřejnění, Jednací řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva uchazeči ze dne28.01.2013
Evidenční číslo ISVZ*
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - VZ - MF-27983/2013/45-4502 (.PDF, 380 kB)
ke stažení ve formátu PDF

 Přílohy zadávací dokumentace č.1-5 - VZ - MF-27983/2013/45-4502 (.ZIP, 20403 kB)(aktualizováno dne 04.02.2013)
ke stažení ve formátu ZIP

 • Příloha č. 1 - Obchodní podmínky - návrh Realizační smlouvy
 • Příloha č. 2 - Položkový rozpočet
 • Příloha č. 3 - Projektová dokumentace
 • Příloha č. 4 - Směrnice FNM ČR a MŽP č.3/2004 pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci
 • Příloha č. 5 - Rozhodnutí ČIŽP OI Brno ze dne 29.11.2012
Podání nabídek do12. 2. 2013 
Otevírání obálek12. 2. 2013 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz   - (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: *

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - odbor Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

Vybraný uchazeč

EKORA s.r.o. 

Cena235.834.804,12 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 22.03.2013.

Ceny ostatních uchazečů

239.11.821,35 až 253.352.425,40 Kč bez DPH 

Kód agendy-
Poznámky

VZ je zadávána dle § 23 odst. 4 písm. b) zákona VZ - krajně naléhavý případ - zadavatel k jednání vyzval 10 dodavatelů. Toto uveřejnění  informací o zahájení Jednacího řízení bez uveřejnění činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti, nejedná se o výzvu k jednání a jiní než zadavatelem adresně vyzvaní  dodavatelé nebudou k jednání  připuštěni.

* - Informace, které budou postupně doplňovány  

Doporučované

Nejčtenější