Novinky

Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží na lokalitě Zdechovice společnosti PARAMO, a.s. Pardubice – dodatečné služby

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Bez uveřejnění
  • Jednací řízení
  • Podlimitní
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-39701/2013/45/4502
NázevOpatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží na lokalitě Zdechovice společnosti PARAMO, a.s. Pardubice – dodatečné služby
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení27.03.2013
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Výzva k jednání - MF-39701-2013-45 (.PDF, 305 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Zadávací dokumentace - MF-39701-2013-45 (.PDF, 422 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Přílohy zadávací dokumentace č. 1-4 - MF-39701-2013-45 (.PDF, 2214 kB)

Příloha č. 1 - Realizační smlouva (vzorové znění);
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet;
Příloha č. 3 - Projektová dokumentace - není uveřejněna, na požádání zadavatel umožní do ní nahlédnout;
Příloha č. 4 - Směrnice FNM ČR a MŽP č. 3/2004 pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci

Podání nabídek do4. 4. 2013 11:00
Otevírání obálek4. 4. 2013 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/ (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) - v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek - vepsat evidenční číslo: -

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Sdružení „.A.S.A.-QUAIL“, vedoucí účastník
sdružení - společnost .A.S.A., spol. s r.o., IČ: 45809712, Praha 8, Ďáblická 791/89, PSČ 182 00

Cena3.194.870,75 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 30.05.2013.

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy-
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější