Novinky

Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží v areálu společnosti Synthesia, a.s. – sanace laguny betasmoly– dodatečné stavební práce

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

 • Bez uveřejnění
 • Ekologické zakázky
 • Jednací řízení
 • Podlimitní
 • Stavební práce
 • Veřejná zakázka
 • Ukončená
Aktualizováno 12. 8. 2013
 • Doplnění formuláře, publikace smlouvy

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-49617/2013/45-4502
NázevOpatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží v areálu společnosti Synthesia, a.s. – sanace laguny betasmoly– dodatečné stavební práce
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkyStavební práce
Zahájení zadávacího řízeníVýzva uchazeči ze dne10.04.2013
Evidenční číslo ISVZ362315; číslo formuláře 7303010062315
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Výzva k jednání - VZ - MF-49617/2013/45-4502 (.PDF, 319 kB) ke stažení ve formátu PDF

Zadávací dokumentace (vč. příloh) - VZ - MF-49617/2013/45-4502 (.ZIP, 6066 kB) ke stažení ve formátu ZIP

 • Příloha č. 1 -Návrh smlouvy
 • Příloha č. 2 - Výkaz výměr
 • Příloha č. 3 - Projektová dokumentace - není uveřejněna, zadavatel však na požádání umožní do ní nahlédnout (kontaktní tel. 257 043 964, pí. Tomanová).
 • Příloha č. 4 - Rozhodnutí ČIZP
 • Příloha č. 5 - Směrnice MŽP a FNM
Podání nabídek do18. 4. 2013 
Otevírání obálek18. 4. 2013 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/  (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: 362315

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Sdružení ČISTÝ SEMTÍN I., vedoucí účastník GEOSAN GROUP a.s., další účastníci AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., BDW LINE, spol. s r.o., GEOtest, a.s.

Cena38.892.530,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 16.7.2013.

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

VZ je zadávána dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona VZ - dodatečné stavební práce - vyzván k jednání je původní dodavatel. Toto uveřejnění  informací o zahájení Jednacího řízení bez uveřejnění činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti, nejedná se o výzvu k jednání a jiní než zadavatelem adresně vyzvaní  dodavatelé nebudou k jednání  připuštěni.

 * - Informace, které budou postupně doplňovány 

Doporučované

Nejčtenější