Novinky

Opatření vedoucí k nápravě ekologických závazků v areálu MSA, a.s., Dolní Benešov – dodatečné stavební práce

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Jednací řízení
  • Bez uveřejnění
  • Podlimitní
  • Stavební práce
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF - 105982/2013/45-4502
NázevOpatření vedoucí k nápravě ekologických závazků v areálu MSA, a.s., Dolní Benešov – dodatečné stavební práce
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkyStavební práce
Zahájení zadávacího řízeníOdeslání výzvy k podání nabídky dne 31.10.2013
Evidenční číslo ISVZ374963
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do7. 11. 2013 
Otevírání obálek7. 11. 2013 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/ (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) - v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek - vepsat evidenční číslo: 374963

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

„Sdružení MSA – TALPA-RPF – AQUATEST – DEKONTA“ (TALP A – RPF, s.r.o.,AQUATEST a.s.,DEKONTA, a.s.)

Cena5 525 941,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 26.11.2013.

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy-
Poznámky

VZ je zadávána dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona VZ - dodatečné stavební práce - vyzván k jednání je původní dodavatel. Toto uveřejnění informací o zahájení Jednacího řízení bez uveřejnění činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti, nejedná se o výzvu k jednání a jiní než zadavatelem adresně vyzvaní dodavatelé nebudou k jednání připuštěni.

Doporučované

Nejčtenější