Novinky

Odstranění následků důlní činnosti a důlních poklesů z minulosti – protipovodňová ochrana Žabník v Ostravě – Koblově proti stoletým průtokům ve vodním toku Odra

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

 • Ekologické zakázky
 • Nadlimitní
 • Otevřené řízení
 • Stavební práce
 • Veřejná zakázka
 • Ukončená
Aktualizováno 21. 1. 2014
 • Publikace dodatečných informací č.1
 • Publikace dodatečných informací č.2
 • Publikace dodatečných informací č.3
 • Publikace dodatečných informací č.4
 • Publikace dodatečných informací č.5
 • Publikace dodatečných informací č.6
 • Doplnění formuláře, publikace smlouvy

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-27250/2013/45
NázevOdstranění následků důlní činnosti a důlních poklesů z minulosti – protipovodňová ochrana Žabník v Ostravě – Koblově proti stoletým průtokům ve vodním toku Odra
Druh zadávacího řízení Otevřené řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkyStavební práce
Zahájení zadávacího řízení15.03.2013
Evidenční číslo ISVZevidenční číslo řádného formuláře 7302011044974, opravného formuláře 7302021044974* - Oznámení o zakázce; evidenční číslo VZ 344974
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

Odůvodnění veřejné zakázky - VZ - MF-27250/2013/45 (.PDF, 537 kB)ke stažení ve formátu PDF

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - VZ - MF-27250/2013/45 (.PDF, 556 kB)
ke stažení ve formátu PDF

 • Zadávací dokumentace

Přílohy zadávací dokumentace - MF-27250-2013-45 (.PDF, 6851 kB)
ke stažení ve formátu PDF

 • Příloha č. 1 - Realizační smlouva (vzorové znění)
 • Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - není uveřejněn - na požádání zadavatel umožní do něho nahlédnout
 • Příloha č. 3 - Projektová dokumentace - není uveřejněna - na požádání zadavatel umožní do ni nahlédnout
 • Příloha č. 4 - Pravidla mezirezortní komise
 • Příloha č. 5 - Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou
Podání nabídek do16. 5. 2013 10:00
Otevírání obálek16. 5. 2013 v 10:00
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/  (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: 344974 

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor - 45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)
Vybraný uchazeč

STRABAG a.s.
IČ: 60838744
150 00 Praha 5, Smíchov, Na Bělidle 198/21

Cena48.477.287,89 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 9.12.2013.

Ceny ostatních uchazečů

53.824.248,00 Kč bez DPH;
54.887.371,23 Kč bez DPH

Kód agendy
Poznámky Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh je uveřejněna na profilu zadavatele.
*na základě dopisu Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – 2, č.j.: MF-27250/2013/45-4502-7 ze dne 12.4.2013

Doporučované

Nejčtenější