Novinky

Nákup plochých monitorů

odbor 38 - Rozvoj ICT
odbor 38 - Rozvoj ICT

Vydáno

  • Dodávka
  • Malého rozsahu
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená
Aktualizováno 20. 12. 2013
  • Doplnění formuláře, publikace dodatečných informací a smlouvy
  • Publikace dodatku ke smlouvě č.1

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-97923/2013/33
NázevNákup plochých monitorů
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyDodávka
Zahájení zadávacího řízeníOtevřená výzva neomezenému počtu zájemců o veřejnou zakázku s přímým oslovením 6 uchazečů ze dne 26.09.2013
Evidenční číslo ISVZEČ GEMIN: T002/13/V00007519
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - vč. příloh - MF-97923-2013-33 (.PDF, 771 kB)
ke stažení ve formátu PDF

  • Výzva k podání nabídky
  • Příloha č.1 - Obchodní a platební podmínky
  • Příloha č.2 - Technická specifikace
  • Příloha č.3 - Další podmínky účasti
Podání nabídek do7. 10. 2013 14:00
Otevírání obálek7. 10. 2013 v 14:01
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.gemin.cz  EČ: T002/13/V00007519

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)33 – odbor Řízení a provoz ICT resortu MF
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)
Vybraný uchazeč AB plus CZ s.r.o., Za elektrárnou 419/1, Praha, IČO: 25168860
Cena494 100,00 bez DPH *)
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Smlouva

Podepsána dne 18.11.2013.

Ceny ostatních uchazečů

423 000,00 bez DPH*)

Kód agendy§ 14) zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR
Poznámky *) nabídková cena vítěze byla pro účely hodnocení a stanovení výsledného pořadí upravena dle §101 zák. 137/2006 Sb., neboť uchazeč AB plus CZ s.r.o., prokázal splnění zaměstnávání více jak 50% zaměstnanců - osob se zdravotním postižením.

Doporučované

Nejčtenější