Novinky

Nákup multifunkčních zařízení pro resort MF

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Dodávka
 • Nadlimitní
 • Otevřené řízení
 • Veřejná zakázka
 • Zrušená
Aktualizováno 20. 11. 2014
 • Publikace Dodatečných informací č.1, nové ZD a příloh ZD v editovatelném formátu
 • Publikace Dodatečných informací č.2,3
 • Publikace Dodatečných informací č.4
 • Publikace Dodatečných informací č.5
 • Publikace Dodatečných informací č.6
 • Publikace rozhodnutí o zrušení 2. části VZ

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-101236/2013/23-2302/D
NázevNákup multifunkčních zařízení pro resort MF
Druh zadávacího řízení Otevřené řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkyDodávka
Zahájení zadávacího řízení11.12.2013
Evidenční číslo ISVZ369264
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

Odůvodnění veřejné zakázky - MF-0101236-2013-23-2302-D (.PDF, 316 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - MF-101236-2013-23-2302-D (.PDF, 522 kB)

 • Zadávací dokumentace - část A. – Pokyny pro dodavatele
 • Zadávací dokumentace - část B. – Krycí list nabídky
 • Zadávací dokumentace - část C. – Osnova pro zpracování nabídky
 • Zadávací dokumentace - část D. – Čestné prohlášení
 • Příloha č. 1 - Platební a obchodní podmínky
 • Příloha č. 2 - Technická specifikace předmětu plnění
 • Příloha č. 3 - Seznam lokalit míst plnění a kontaktních osob

Zadávací dokumentace - Část B,D - v editovatelném formátu - MF-101236-2013-23-2302-D (.ZIP, 35 kB)

Přílohy Zadávací dokumentace v editovatelném formátu - MF-101236-2013-23-2302-D (.ZIP, 86 kB)

Rozhodnutí o zrušení VZ - 2. část ZD - MF-101236-2013-23-2302-D (.PDF, 282 kB)

Podání nabídek do7. 3. 2014 10:00
Otevírání obálek7. 3. 2014 v 10:30
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/ (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) - v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek - vepsat evidenční číslo: 369264

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)23 - Finanční, odd. 2302 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.1 - ze dne 20.1.2014 - MF-0101236-2013-23-2302-D  (.PDF, 322 kB)
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.2 - ze dne 22.1.2014 - MF-101236-2013-23-2302-D  (.PDF, 303 kB)
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.3 - ze dne 23.1.2014 - MF-101236-2013-23-2302-D  (.PDF, 285 kB)
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.4 - ze dne 3.2.2014 - MF-101236-2013-23-2302-D (.PDF, 294 kB)
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.5 - ze dne 19.2.2014 - MF-0101236-2013-23-2302-D (.PDF, 281 kB)
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.6 - ze dne 27.2.2014 - MF-101236-2013-23-2302-D (.PDF, 283 kB)

Vybraný uchazeč

*

Cena*
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

*

Ceny ostatních uchazečů

*

Kód agendy-
Poznámky

*

* Informace, které budou doplněny

Doporučované

Nejčtenější