Novinky

Nákup multifunkčních zařízení Minolta

odbor 38 - Rozvoj ICT
odbor 38 - Rozvoj ICT

Vydáno

  • Dodávka
  • Malého rozsahu
  • Přímé zadání
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-35633/2013/33
NázevNákup multifunkčních zařízení Minolta
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkyDodávka
Zahájení zadávacího řízení22.02.2013
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)33 - Řízení a provoz ICT resortu MF
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o. IČ:00176150, se sídlem Žarošická 13, 628 00 Brno

Cena474 726,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNeuplatňuje se.
Smlouva

Podepsána dne 26.03.2013.

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

Výjimka při zadávání VZ malého rozsahu podle Čl. 25, odst. 2, směrnice č. 11/2006 ministra financí.

Doporučované

Nejčtenější