Novinky

Nákup laserových tiskáren pro resort MF

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Dodávka
 • Nadlimitní
 • Otevřené řízení
 • Veřejná zakázka
 • Ukončená
Aktualizováno 5. 11. 2014
 • Publikace Dodatečných informací č.1,2; publikace ZD v editovatelném formátu
 • Publikace Dodatečných informací č.3
 • Publikace Dodatečných informací č.4
 • Publikace Dodatečných informací č.5
 • Publikace Dodatečných informací č.6
 • Doplnění formuláře, publikace smlouvy

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-36320/2013/23-2302/Se
NázevNákup laserových tiskáren pro resort MF
Druh zadávacího řízení Otevřené řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkyDodávka
Zahájení zadávacího řízeníOdeslání "Oznámení o zakázce" do IS VZ, resp. Věstníku EU dne 9. 10. 2013 - uveřejněno ve VVZ dne
Evidenční číslo ISVZ 346069
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

Odůvodnění veřejné zakázky - MF-36320-2013-23-2302-Se (.PDF, 427 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (vč.příloh) - MF-36320-2013-23-2302-Se  (.PDF, 577 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Zadávací dokumentace
Část A. – Pokyny pro dodavatele
Část B. – Krycí list nabídky
Část C. – Osnova pro zpracování nabídky
Část D. – Čestné prohlášení
Příloha č. 1 - Platební a obchodní podmínky
Příloha č. 2 - Technická specifikace předmětu plnění

Zadávací dokumentace (edit.) - MF-36320-2013-23-2302-Se (.DOCX, 67 kB)
ke stažení ve formátu DOCX

Podání nabídek do2. 12. 2013 10:00
Otevírání obálek2. 12. 2013 v 10:30
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/ (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) - v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek - vepsat evidenční číslo: 346069

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)23 Finanční - oddělení 2302 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)
Vybraný uchazeč

Notes CS, a.s.

Cena4 599 060,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 31.10.2014

Kupní smlouva - MF-36320-2013-9001-Se (.PDF, 3530 kB)

Ceny ostatních uchazečů 5 941 884,- Kč bez DPH - XANADU a.s.
8 986 428,- Kč bez DPH - Janus, spol. s r.o.
Kód agendyPředmět veřejné zakázky nemá přímý vztah ke konkrétní agendě či činnosti dané obecnými prácními předpisy nebo usneseními vlády ČR. Zajištění veřejné zakázky se vztahuje k činnostem nutným pro podporu běžného provozu ICT a k výkonu svěřených kompetencí zaměstnanců Ministerstva financí a resortních organizací.
Poznámky

Otevřené řízení prováděné formou centralizovaného zadávání s využitím elektronických prostředků a nástrojů dle § 149 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Doporučované

Nejčtenější