Novinky

Likvidace hlavního důlního díla Nová jáma, v lokalitě Zlaté hory - jih

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

 • Ekologické zakázky
 • Nadlimitní
 • Otevřené řízení
 • Služby
 • Veřejná zakázka
 • Ukončená
Aktualizováno 9. 12. 2014
 • Publikace Dodatečných informací k zadávací dokumentaci č.1
 • Publikace Dodatečných informací k zadávací dokumentaci č.2,3
 • Doplnění formuláře, Publikace smlouvy, Publikace Příloh k zadávací dokumentaci

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-68937/2013/45/4502
NázevLikvidace hlavního důlního díla Nová jáma, v lokalitě Zlaté hory - jih
Druh zadávacího řízení Otevřené řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení10.10.2013
Evidenční číslo ISVZ365352
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

Odůvodnění veřejné zakázky - MF-68937-2013-45-4502 (.PDF, 395 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - MF-68937-2013-45-4502 (.PDF, 555 kB)
Přílohy zadávací dokumentace č.1,4,5 - MF-68937-2013-45-4502 (.PDF, 6666 kB)

 • příloha č. 1 - Realizační smlouva (vzorové znění)
 • příloha č. 2 - Položkový rozpočet - není uveřejněn - na požádání zadavatel umožní do něho nahlédnout
 • příloha č. 3 - Projektová dokumentace - není uveřejněna - na požádání zadavatel umožní do ni nahlédnout
 • příloha č. 4 - Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou
 • příloha č. 5 - Pravidla mezirezortní komise

kompletní zadávací dokumentace včetně příloh je elektronicky uveřejněna na profilu zadavatele - www.e-zakazky.cz

Podání nabídek do23. 1. 2014 10:00
Otevírání obálek23. 1. 2014 v 10:00
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/ (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) - v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek - vepsat evidenční číslo: 365352

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)
Vybraný uchazeč společnost „Nová jáma - Zlaté hory“, správce společnosti: AWT Rekultivace a.s., společník: Energie – stavební a báňská a.s., společník: DRILLING TRADE, s.r.o.,
IČ: 47676175
Havířov, Prostřední Suchá, Dělnická 884/41
Cena8.106.508,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 14.11.2014

Ceny ostatních uchazečů 15.067.400,00 Kč bez DPH
Kód agendy
Poznámky

Na základě dopisu - Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 3, č.j.: MF-68937/2013/45-452-17, ze dne 02.12.2013 je stanoven tato nová lhůta pro podání nabídek a pro otevírání obálek.

Doporučované

Nejčtenější