CZ EN

Likvidace hlavních důlních děl – Jáma Obránců míru a Úklonná jáma

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-67636/2013/45
NázevLikvidace hlavních důlních děl – Jáma Obránců míru a Úklonná jáma
Druh zadávacího řízení Nadlimitní, Otevřené řízení
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení07.10.2013
Evidenční číslo ISVZ365353
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

Odůvodnění veřejné zakázky - MF-67636-2013-45 (.PDF, 407 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - MF-67636-2013-45 (.PDF, 2315 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Přílohy zadávací dokumentace č.1-5 - MF-67636-2013-45 (.PDF, 8795 kB)
ke stažení ve formátu PDF

  • Příloha č. 1 - Realizační smlouva (vzorové znění)
  • Příloha č. 2 - Položkový rozpočet
  • Příloha č. 3 - Projektová dokumentace - bez příloh, jsou pouze k nahlédnuti na oddělení 4502
  • Příloha č. 4 - Pravidla mezirezortní komise
  • Příloha č. 5 - Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou
Podání nabídek do2014-07-31 v 11:00
Otevírání obálek2014-07-31 v 11:01
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/ (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) - v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek - vepsat evidenční číslo: 365353

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)
Vybraný uchazeč

ZEPRA mining s.r.o.
Nerudova 621
793 76 Zlaté Hory
IČ 25842234

Cena35 880 400,-- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 29.8.2014

Ceny ostatních uchazečů 59 475 700,-- Kč bez DPH
67 837 300,-- Kč bez DPH
Kód agendy
Poznámky

-

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář