Novinky

Kancelářské potřeby pro Auditní orgán MF

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Otevřené řízení
 • Podlimitní
 • Veřejná zakázka
 • Ukončená
 • Dodávka
Aktualizováno 18. 7. 2013
 • Doplnění formuláře, publikace smlouvy

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-52177/2013/23-2302/BA
NázevKancelářské potřeby pro Auditní orgán MF
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Otevřené řízení
Druh veřejné zakázkyDodávka
Zahájení zadávacího řízení12.04.2013
Evidenční číslo ISVZ239229
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

Odůvodnění veřejné zakázky - VZ - MF-52177/2013/23-2302/BA (.PDF, 320 kB) ke stažení ve formátu PDF 

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (vč. příloh) - VZ - MF-52177/2013/23-2302/BA (.ZIP, 625 kB) 

ke stažení ve formátu ZIP

 • Zadávací dokumentace
 • Část A. – Pokyny pro dodavatele
 • Část B. – Krycí list nabídky
 • Část C. – Osnova pro zpracování nabídky
 • Příloha č. 1 - Čestné prohlášení
 • Příloha č. 2 - Návrh rámcové smlouvy
 • Příloha č. 3 - Specifikace k veřejné zakázce
Podání nabídek do10. 5. 2013 09:30
Otevírání obálek10. 5. 2013 v 10:00
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/  (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: 239229

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)23 Finanční - oddělení 2302 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Office Assistance s.r.o., Veselská 686, 199 00 Praha 9, IČ 48110205

Cena2 630 000,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 15.7.2013.

Ceny ostatních uchazečů

Vyšší o: a) 3,8% b) 11,3% c) 14,1%

Kód agendyUsnesení vlády České republiky č. 671 ze dne 12. září 2012 o centralizaci auditů na Ministerstvu financí.
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější