Novinky

Implementace technologie 802.1x v LAN MF

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Podlimitní
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Zjednodušené řízení
  • Ukončená
Aktualizováno 3. 4. 2013

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-25488/2013/23-232/D
NázevImplementace technologie 802.1x v LAN MF
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Zjednodušené řízení
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdesláním výzvy k podání nabídky z 09.01.2013
Evidenční číslo ISVZ350275
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - text výzvy (včetně příloh)- VZ - MF-25488/2013/23-232/D (.PDF, 673 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Přílohy zadávací dokumentace č.1-4 - VZ - MF-25488/2013/23-232/D (.ZIP, 90 kB)
ke stažení ve formátu ZIP

  • Příloha č. 1 – Specifikace předmětu veřejné zakázky
  • Příloha č. 2 – Čestné prohlášení
  • Příloha č. 3 - Obchodní a platební podmínky
  • Příloha č. 4 - Krycí list nabídky
Podání nabídek do30. 1. 2013 10:00
Otevírání obálek30. 1. 2013 v 10:30
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/   (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: 350275

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 Finanční - oddělení 2302 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)
Vybraný uchazeč

ANECT a.s., Vídeňská 204/125, 619 00 Brno 

Cena1 984 296,-- bez DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky.
Smlouva

 

Podepsána dne 21.03.2013.

 

Ceny ostatních uchazečů

3 220 000,-- bez DPH 

Kód agendy-
Poznámky

* - Informace, které budou postupně doplňovány

Doporučované

Nejčtenější