Novinky

Implementace řešení pro publikaci účetních a finančních dat státu veřejnosti

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Podlimitní
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Zjednodušené řízení
  • Ukončená
Aktualizováno 4. 2. 2013

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-29354/2013/23-232/D
NázevImplementace řešení pro publikaci účetních a finančních dat státu veřejnosti
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Zjednodušené řízení
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdesláním výzvy k podání nabídky z 23.1.2013
Evidenční číslo ISVZ350701
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - vč příloh - VZ - MF-29354/2013/23-232/D (.PDF, 645 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Přílohy zadávací dokumentace č. 1-5 v editovatelném formátu - VZ - MF-29354/2013/23-232/D (.ZIP, 102 kB)
ke stažení ve formátu ZIP

  • Příloha č. 1 - Specifikace předmětu veřejné zakázky
  • Příloha č. 2 - Krycí list nabídky
  • Příloha č. 3 - Obchodní a platební podmínky
  • Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů, o ekonomické a finanční způsobilosti a dle § 68 odst. 3 zákona
  • Příloha č. 5 - Čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů
Podání nabídek do11. 2. 2013 10:00
Otevírání obálek11. 2. 2013 v 10:30
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/   (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: 350701

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 Finanční - oddělení 2302 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)
Vybraný uchazeč C42, s.r.o., Zenklova 32/28, 180 00 Praha 8
CenaKč 3 096 000,-- bez DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky.
Smlouva

Podepsána dne 2.4.2013.

Ceny ostatních uchazečů

Kč bez DPH: 2 985 638,--; 3 230 000,--

Kód agendy-
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější