Novinky

HW a SW maintenance systémů SGI Copan a technická podpora těchto systémů - 7-12_2013

odbor 38 - Rozvoj ICT
odbor 38 - Rozvoj ICT

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená
Aktualizováno 12. 8. 2013
  • Doplnění formuláře, publikace smlouvy

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-71717/2013/33
NázevHW a SW maintenance systémů SGI Copan a technická podpora těchto systémů - 7-12_2013
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOtevřená výzva neomezenému počtu zájemců o veřejnou zakázku s přímým oslovením 5 uchazečů ze dne12.07.2013
Evidenční číslo ISVZEČ GEMIN: T002/13/V00006320
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - vč. příloh - MF-71717-2013-33 (.PDF, 830 kB)
ke stažení ve formátu PDF

  • Výzva k podání nabídky
  • Platební a obchodní podmínky
  • Specifikace předmětu VZMR
  • Další podmínky účasti ve VZMR mimo ZVZ
Podání nabídek do23. 7. 2013 10:00
Otevírání obálek23. 7. 2013 v 10:01
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.gemin.cz EČ: T002/13/V00006320

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)33 – Řízení a provozu ICT resortu MF
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Pontech s.r.o., Turkova 2319/5b,149 00 Praha 4

Cena659 100,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Smlouva

Podepsána dne 6.8.2013.

Ceny ostatních uchazečů

Jediná podaná nabídka.

Kód agendy§ 14 odst.3) zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR
Poznámky

-

* - Informace, které budou postupně doplňovány

Doporučované

Nejčtenější