Novinky

Doplnění klastru serverů provozovaném na MF

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Dodávka
 • Otevřené řízení
 • Nadlimitní
 • Veřejná zakázka
 • Ukončená
Aktualizováno 27. 3. 2012
 • Doplnění formuláře, publikace smlouvy

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-87701/2012/23-232/Se
NázevDoplnění klastru serverů provozovaném na MF
Druh zadávacího řízení Otevřené řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkyDodávka
Zahájení zadávacího řízeníOdesláním formuláře Oznámení o zakázce do Informačního systému veřejných zakázek - Uveřejňovacího subsystému dnem08.11.2012
Evidenční číslo ISVZVZ 230457
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (včetně příloh) - VZ - MF-87701/2012/23-232/Se (.PDF, 453 kB)
ke stažení ve formátu PDF

 • Část A. – Pokyny pro dodavatele
 • Část B. – Krycí list nabídky
 • Část C. – Osnova pro zpracování nabídky
 • Část D. - Čestné prohlášení
 • Příloha č. 1 -  Platební a obchodní podmínky
 • Příloha č. 2 – Specifikace předmětu nabídky a Identifikační list nabídky
Podání nabídek do7. 1. 2013 10:00
Otevírání obálek7. 1. 2013 v 10:30
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/   (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: VZ 230457

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor - 23 - Finanční, oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

Dne 27. 12. 2012 (včetně).

Vybraný uchazeč

COMPAREX CZ s.r.o.

Cena4 316 047,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky.
Smlouva

Podepsána dne 27.12.2012.

Ceny ostatních uchazečů

4 609 086,50,- Kč bez DPH 

Kód agendy-
Poznámky

Doporučované

Nejčtenější