Novinky

Dodávka spotřebního materiálu pro tiskárny Kyocera

odbor 38 - Rozvoj ICT
odbor 38 - Rozvoj ICT

Vydáno

  • Dodávka
  • Malého rozsahu
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená
Aktualizováno 9. 9. 2013
  • Doplnění formuláře, publikace smlouvy

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-70669/2013/33
NázevDodávka spotřebního materiálu pro tiskárny Kyocera
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyDodávka
Zahájení zadávacího řízeníOtevřená výzva neomezenému počtu zájemců o veřejnou zakázku s přímým oslovením 5 uchazečů ze dne 10.07.2013
Evidenční číslo ISVZEČ GEMIN: T002/13/V00006288
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - vč. příloh - MF-70669-2013-33 (.PDF, 659 kB)
ke stažení ve formátu PDF

  • Výzva k jednání
  • Příloha č.1 - Platební a obchodní podmínky
  • Příloha č.2 - Další podmínky účasti ve VZMR mimo ZVZ
Podání nabídek do19. 7. 2013 10:00
Otevírání obálek19. 7. 2013 v 10:01
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.gemin.cz EČ: T002/13/V00006288

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)33 – odbor Řízení a provoz ICT resortu MF
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

TONERMARKET, s. r. o.
se sídlem v Olomouci 772 00, Šmerdova 973/4

Cena336748,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 16.08.2013.

Ceny ostatních uchazečů

431465,- Kč
464591,- Kč
481750,- Kč
633549,- Kč

Kód agendy§ 14) zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější