Novinky

Dodávka klimatizace pro objekt Letenská-místnost č.640

odbor 38 - Rozvoj ICT
odbor 38 - Rozvoj ICT

Vydáno

  • Dodávka
  • Malého rozsahu
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená
Aktualizováno 9. 9. 2013
  • Doplnění formuláře, publikace smlouvy

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-68328/2013/33
NázevDodávka klimatizace pro objekt Letenská-místnost č.640
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyDodávka
Zahájení zadávacího řízeníUzavřená výzva omezenému počtu zájemců o veřejnou zakázku s přímým oslovením 4 uchazečů ze dne 09.07.2013
Evidenční číslo ISVZEČ GEMIN: T002/13/V00006256
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - vč. příloh - MF-68328-2013-33 (.PDF, 830 kB)
ke stažení ve formátu PDF

  • Výzva k podání nabídky
  • Příloha č.1 - Technická specifikace
  • Příloha č.2 - Platební a obchodní podmínky
  • Příloha č.3 - Další podmínky účasti ve VZMR mimo ZVZ
Podání nabídek do15. 7. 2013 14:00
Otevírání obálek15. 7. 2013 v 14:01
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.gemin.cz EČ: T002/13/V00006256

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)33 – odbor Řízení a provoz ICT resortu MF
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

COMPLETE CZ, spol. s.r.o.
Legerova 1853/22
120 00 Praha 2

Cena442 840,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky.
Smlouva

Podepsána dne 15.8.2013.

Ceny ostatních uchazečů

Byla podána jediná nabídka.

Kód agendy§ 12, 14) zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější