Novinky

Dodávka elektrospotřebičů a kancelářské techniky pro AO MF

odbor 13 - Hospodářská správa
odbor 13 - Hospodářská správa

Vydáno

  • Dodávka
  • Malého rozsahu
  • Ukončená
  • Veřejná zakázka
  • Průzkum trhu

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-26149/2013/13
NázevDodávka elektrospotřebičů a kancelářské techniky pro AO MF
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyDodávka
Zahájení zadávacího řízeníVZ zadána v souladu se Směrnicí č. 11/2006 ministra financí, o zadávání veřejných zakázek na Ministerstvu financí a Směrnicí č. 3/2012 ministra financí, o používání elektronického tržiště při pořizování a obměně určených komodit dne09.01.2013
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - VZ - MF-26149/2013/13 (.PDF, 214 kB)ke stažení ve formátu PDF

Podání nabídek do11. 2. 2013 10:00
Otevírání obálek11. 2. 2013 v 10:15
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

E-tržiště www.gemin.cz  EČ: T002/13/V00003796

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)13 - Hospodářská správa
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Penta CZ s.r.o.

Cena505.404,40 Kč
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 20.02.2013.

Ceny ostatních uchazečů

517.928,- a 802.617,- Kč

Kód agendy§ 14, odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější