Novinky

Dodatečné Služby IT specialistů pro rozvoj funkcionality monitorování a řízení veřejných financí v rámci CSÚIS

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Bez uveřejnění
 • Jednací řízení
 • Podlimitní
 • Služby
 • Veřejná zakázka
 • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-39645/2013/23-2302/Se
NázevDodatečné Služby IT specialistů pro rozvoj funkcionality monitorování a řízení veřejných financí v rámci CSÚIS
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva uchazeči ze dne04.03.2013
Evidenční číslo ISVZ349739
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - vč. příloh - VZ - MF-39645/2013/23-2302/Se (.PDF, 665 kB) ke stažení ve formátu PDF

 • Zadávací dokumentace
 • Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
 • Příloha č. 2 – Čestné prohlášení dle § 68 zákona
 • Příloha č. 3 – Návrh obchodních a platebních podmínek
 • Příloha č. 4 – Specifikace zakázky
Podání nabídek do15. 3. 2013 16:00
Otevírání obálek15. 3. 2013 v 16:00
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/  (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: 349739

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 23 Finanční - oddělení 2302 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

MNL, spol. s r.o.

Cena388 800,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 28.03.2013

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky       

V jednacím řízení bez uveřejnění byl vyzván jen jeden zájemce.

Doporučované

Nejčtenější