Novinky

Další rozvoj ISAO II.

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Bez uveřejnění
 • Jednací řízení
 • Podlimitní
 • Služby
 • Veřejná zakázka
 • Ukončená
Aktualizováno 30. 8. 2013
 • Publikována Smlouva k veřejné zakázce

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-50966/2013/23-2302/Se
NázevDalší rozvoj ISAO II.
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva uchazeči ze dne15.07.2013
Evidenční číslo ISVZ350503
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

Odůvodnění veřejné zakázky - MF-50966-2013-23-2302-Se (.PDF, 513 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - vč. příloh - MF-50966-2013-23-2302-Se (.PDF, 692 kB)
ke stažení ve formátu PDF

 • Zadávací dokumentace
 • Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
 • Příloha č. 2 – Čestné prohlášení dle § 68 zákona
 • Příloha č. 3 – Návrh obchodních a platebních podmínek
 • Příloha č. 4 – Specifikace zakázky
Podání nabídek do24. 7. 2013 
Otevírání obálek24. 7. 2013 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/ (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) - v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek - vepsat evidenční číslo: 350503

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)23 Finanční - oddělení 2302 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

ASD Software, s.r.o.

Cena3 094 000,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 22.8.2013:

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyKompetence vychází ze zákona č. 320/2001 Sb., nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nařízení Rady (ES) č. 1084/2006, nařízení Rady (ES) č. 1198/2006, a dalších souvisejících nařízení.
Poznámky

V jednacím řízení bez uveřejnění byl vyzván jen jeden zájemce.

* - Informace, které budou postupně doplňovány

Doporučované

Nejčtenější