Novinky

Centralizovaný nákup zemního plynu a elektrické energie na burzovním trhu pro Generální finanční ředitelství a Generální ředitelství cel

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Jednací řízení
  • Bez uveřejnění
  • Nadlimitní
  • Dodávka
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF–60549/2013/23-2302/BA
NázevCentralizovaný nákup zemního plynu a elektrické energie na burzovním trhu pro Generální finanční ředitelství a Generální ředitelství cel
Druh zadávacího řízení Bez uveřejnění, Jednací řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkyDodávka
Zahájení zadávacího řízení03.09.2013
Evidenční číslo ISVZ372143
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do3. 9. 2013 
Otevírání obálek3. 9. 2013 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/ (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) - v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek - vepsat evidenční číslo: 372143

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)23 - Finanční, odd. 2302 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Pragoplyn, a.s., Jungmannova 36/31, 110 00 Praha , IČ: 27933318
CENTROPOL ENERGY, a.s., Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25458302
VEMEX Energie a.s., Na Zátorce 289/3, 160 00 Praha 6, IČ: 28903765

Cena53,577.552,- Kč bez DPH /rok 2014
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

8 Závěrkových listů podepsáno 3. 9. 2013 na burze.

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyNákupy zemního plynu a elektrické energie pro rok 2014 na komoditní burze pro GFŘ a GŘC
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější