Novinky

Zpracování studie o možnostech vyššího daňového zatížení pojistného sektoru

odbor 25 – Strategie daňové politiky, spolupráce a správy
odbor 25 – Strategie daňové politiky, spolupráce a správy

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-112365/2012/45 (nabídky) a MF-34403/2013/25-2502 (smlouva)
NázevZpracování studie o možnostech vyššího daňového zatížení pojistného sektoru
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva 4 uchazečům ze dne19.10.2012
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do12. 11. 2012 
Otevírání obálek12. 11. 2012 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)25 - Strategie daňové politiky a správy
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

PricewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o.
Hvězdoslavova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČ 6106029

Cena449 000,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky.
Smlouva

Podepsána dne 30.01.2013.

Ceny ostatních uchazečů       

Byla podána jediná nabídka.

Kód agendy
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější