Novinky

Servis výtahů v budově MF, Janovského

odbor 13 - Hospodářská správa
odbor 13 - Hospodářská správa

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Ukončená
  • Veřejná zakázka
  • Veřejný sektor
  • Služby
  • Průzkum trhu

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-119585/2012/13
NázevServis výtahů v budově MF, Janovského
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníTato VZ byla zadána dle čl.24 odst.2, a) Směrnice č.11/2006 MF, o zadávání VZ na MF, v souladu se Směrnicí č.3/2012 MF, o používání el.tržiště při pořizování a obměně určených komodit a v souladu se Zákonem č.137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů dne11.12.2012
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - text výzvy - VZ - MF-119585/2012/13 (.PDF, 217 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Podání nabídek do17. 12. 2012 14:00
Otevírání obálek17. 12. 2012 v 14:30
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 13 - Hospodářská správa
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Karel Sedlák

Cena460.800,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Smlouva

Podepsána dne 27.12.2012

Ceny ostatních uchazečů

512.000,- a 506.800,- Kč bez DPH

Kód agendy§14, odst. 3) zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější