Novinky

Rekonstrukce a modernizace zdroje TUV v závodní kuchyni MF

odbor 13 - Hospodářská správa
odbor 13 - Hospodářská správa

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Ukončená
  • Veřejná zakázka
  • Veřejný sektor
  • Služby
  • Průzkum trhu

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-119468/2012/13
NázevRekonstrukce a modernizace zdroje TUV v závodní kuchyni MF
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníTato veřejná zakázka byla zadána dle čl. 24 odst.2, písmeno a) Směrnice č.11/2006 ministra financí, o zadávání VZ na MF, a v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 13 - Hospodářská správa
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

INSTALACE Praha, spol. s r.o.

Cena490 945,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Smlouva

Podepsána dne 12.12.2012

Ceny ostatních uchazečů

492 250,- Kč bez DPH a 499 000,- Kč bez DPH

Kód agendy§14, odst. 3) zákona 219/2000 Sb. o majetku ČRv
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější