Novinky

Poskytnutí služby přístupu ke znalostní databázi nezávislých analýz na dobu určitou

odbor 38 - Rozvoj ICT
odbor 38 - Rozvoj ICT

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Veřejný sektor
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-118223/2012/33
NázevPoskytnutí služby přístupu ke znalostní databázi nezávislých analýz na dobu určitou
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOtevřená výzva všem zájemcům o veřejnou zakázku ze dne5.12.2012
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (text výzvy) - vč. příloh - VZ - MF-118223/2012/33 (.PDF, 617 kB)ke stažení ve formátu PDF

Podání nabídek do13. 12. 2012 14:50
Otevírání obálek13. 12. 2012 v 15:00
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

E-tržiště http://www.gemin.cz/  - T002/12/V00003427

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 33 – Řízení ICT resortu MF
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

KPC-Group, s.r.o.

Cena680 000,- Kč bez DPH.
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky.
Smlouva

Podepsána dne 20.12.2012. 

Ceny ostatních uchazečů

Byla podána pouze jediná nabídka.

Kód agendy§ 14, zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější