Novinky

Smlouva o dílo

odbor 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky
odbor 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Přímé zadání
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Veřejný sektor
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-98972/2012/903 a MF-117083/2012/903
NázevSmlouva o dílo
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení5.12.2012
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)Samostatné oddělení 903 - Podpora podnikání
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Industrial Advisors, s.r.o.

Cena650.000,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 5.12.2012.

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

VZ malého rozsahu zadána dle § 12 odst. 3 zák. VZ. Toto uveřejnění informací o zadání VZ činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti.

Nejčtenější